XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Godzianów

w dniu 2020-12-18, godz. 12:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/107/19 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2020-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Godzianów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad finanso...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Godzianów oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie organizacji p...)

8.Sprawy różne.

9.Zakończenie obrad.