XXVII Sesja Rady Gminy Godzianów

w dniu 2021-01-28, godz. 14:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Zmiana porządku obrad.

Głosowanie (Zmiana porządku obrad.)

4.Protokół z XXV Sesji Rady Gminy Godzianów z dnia 27 listopada 2020 r.

5.Protokół z XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Godzianów z dnia 18 grudnia 2020 r.

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2021-2031.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wi...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Godzianów na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Godzianów na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Godzianów na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego o nr 5 położonego w budynku przy ul. Szkolna 4.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

13.Sprawy różne.

14.Zakończenie obrad.