XXVIII Sesja Rady Gminy Godzianów

w dniu 2021-02-25, godz. 14:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Protokół z XXVII Sesji Rady Gminy Godzianów z dnia 28 stycznia 2021r.

4.Kalendarz imprez w zakresie kultury, sportu w Gminie Godzianów na 2021 rok.

5.Sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii za 2020 rok.

Głosowanie (Sprawozdanie z realizacji Programu przec...)

6.Informacja o realizacji uchwały Rady Gminy Godzianów w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godzianów w 2020 r."

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godzianów na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie petycji z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej sprzeciwu wobec jakiejkolwiek dyskryminacji mieszkańców Gminy Godzianów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie petycji z dni...)

11.Zmiana porządku obrad.

Głosowanie (Zmiana porządku obrad.)

12.Sprawy różne.

13.Zakończenie obrad.