XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Godzianów

w dniu 2021-03-25, godz. 14:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Protokół z XXVIII Sesji Rady Gminy Godzianów z dnia 25 lutego 2021 r.

4.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXII/144/20 Rady Gminy Godzianów z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych do gminnego zasobu nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr...)

5.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/171/21 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godzianów na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr...)

6.Sprawy różne.

7.Zakończenie obrad.