XXXIII Sesja Rady Gminy Godzianów

w dniu 2021-07-20, godz. 14:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Protokół z XXXII Sesji Rady Gminy Godzianów z dnia 22 czerwca 2021 r.

4.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Godzianów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opł...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Godzianów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Re...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Godzianowskiego Klubu Malucha oraz ustalenia jego statutu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Go...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Godzianowskim Klubie Malucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr XXVII/165/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2021 – 2024.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchw...)

10.Sprawy różne.

11.Zakończenie obrad.