I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Godzianów

w dniu 2018-11-20, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji.

2.Złożenie ślubowania przez Radnych.

3.Przegłosowanie składu osobowego Komisji Skrutacyjnej.

4.Przyjęcie regulaminu głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy.

5.Wybór Przewodniczącego Rady.

6.Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

7.Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.

8.Przyjęcie regulaminu głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady.

9.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.

10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Godzianów.

11.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Godzianów.

12.Podjęcie uchwały w sprawie powołania, ustaleniu składu osobowego i przedmiotu działania Komisji Budżetu i Finansów.

13.Podjęcie uchwały w sprawie powołania, ustaleniu składu osobowego i przedmiotu działania Komisji Rozwoju, Edukacji i Sportu..

14.Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta Gminy.

15.Zakończenie obrad I Sesji Rady Gminy Godzianów.