II sesja Rady Gminy Godzianów

w dniu 2018-11-30, godz. 15:00

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Przedstawienie oraz przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przedstawienie oraz przyjęcie porządku o...)Głosowanie (Przedstawienie oraz przyjęcie porządku o...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia cen...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia cen...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwo...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwo...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń na okres do 4 lat.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń na okres do 4 lat.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXII/177/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Budżetu Gminy na 2018 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian Budżetu...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian Budżetu...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/179/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 stycznia 2018r w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

10.Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Programu wspó...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania dor...)