IV Sesja Rady Gminy

w dniu 2019-01-14, godz. 15:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Protokół III/18.

4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Byczki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia st...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Godzianów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia st...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kawęczyn.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia st...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia statutu sołectwa Lnisno.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sta...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia statutu sołectwa Płyćwia.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sta...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia statutu sołectwa Zapady.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sta...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu Wspieraniu Rodziny na lata 2019-2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały nr III/24/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 20 grudnia 2018r. dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchw...)

13.Sprawy różne.

14.Zakończenie obrad.