V sesja Rady Gminy Godzianów

w dniu 2019-01-28, godz. 14:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Protokół IV/19

4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2019 - 2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia W...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Bu...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Godzianów".

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "R...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały nr III/23/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 20 grudnia 2018 roku dotyczącej zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchw...)

8.Sprawy różne.

9.Zakończenie obrad.