VIII Sesja Rady Gminy Godzianów

w dniu 2019-04-23, godz. 15:00

1.Otwarcie posiedzenia i sprawdzenie jego prawomocności.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Protokół VII/19.

4.Sprawozdanie z działalności GCKSiB za 2018 rok.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności GCKSiB za 20...)

5.Sprawozdanie z Gminnej Spółki Wodnej za rok 2018.

Głosowanie (Sprawozdanie z Gminnej Spółki Wodnej za...)

6.Ocena Zasobów Pomocy Społecznej.

Głosowanie (Ocena Zasobów Pomocy Społecznej.)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały nr V/38/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2019 - 2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchw...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr VI/55/19 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Godzianów na lata 2019 - 2023".

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchw...)

11.Sprawy różne.

12.Zakończenie obrad.