IX Sesja Rady Gminy Godzianów

w dniu 2019-05-28, godz. 15:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Protokół z VIII Sesji Rady Gminy Godzianów z dnia 23.04.2019.

4.Prezentacja Raportu o stanie Gminy.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

6.Przyjęcie sprawozdania w sprawie środków pozabudżetowych pozyskanych przez Gminę na realizację zadań inwestycyjnych w 2018 r.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania w sprawie środków...)

7.Przyjęcie informacji z działalności jednostek OSP w 2018r.

Głosowanie (Przyjęcie informacji z działalności jedn...)

8.Przyjęcie informacji na temat ściągalności i stanu zaległości podatkowych za 2018 rok.

Głosowanie (Przyjęcie informacji na temat ściągalnoś...)

9.Przyjęcie informacji na temat infrastruktury drogowej na terenie gminy. Plany i zamierzone inwestycje oraz remonty na drogach gminnych w 2019 roku.

Głosowanie (Przyjęcie informacji na temat infrastruk...)

10.Sprawy różne.

11.Zakończenie obrad.