XI Sesja Rady Gminy Godzianów

w dniu 2019-07-30, godz. 14:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenia prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Protokół z X Sesji Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2019 r.

4.Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania zes...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres do 4 lat w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego najemcy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zgody na wyna...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr V/38/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2019 - 2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchw...)

9.Sprawy różne.

10.Zakończenie obrad.