XIV Sesja Rady Gminy Godzianów

w dniu 2019-11-28, godz. 13:00

1.Przyjęcie porządku obrad.

2.Protokół z XIII Sesji Rady Gminy.

3.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Godzianów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Ro...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń na okres do 4 lat w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego najemcy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia cen...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

8.Sprawy różne.