XVII Sesja Rady Gminy Godzianów

w dniu 2019-12-30, godz. 13:30

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Protokół z XV Sesji Rady Gminy Godzianów z dnia 5 grudnia 2019 r.

4.Protokół z XVI Sesji Rady Gminy Godzianów z dnia 12 grudnia 2019 r.

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok;

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2020 – 2023;

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wi...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/88/19 Rada Gminy Godzianów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały nr V/38/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2022

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchw...)

12.Sprawy różne.

13.Zakończenie obrad.