XVIII Sesja Rady Gminy Godzianów

w dniu 2020-01-28, godz. 14:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad po zmianach.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad po zmianach.)

3.Protokół z XVII Sesji Rady Gminy Godzianów z dnia 30 grudnia 2019 r.

4.Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Komisji Skar...)

5.w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Godzianów na 2020 r

Głosowanie (w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komi...)

6.w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Godzianów na 2020 r

Głosowanie (w sprawie zatwierdzenia planów pracy sta...)

7.c) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Godzianów na 2020 rok

Głosowanie (c) w sprawie zatwierdzenia planu pracy R...)

8.d) w sprawie rozpatrzenia wniosku radnego Jarosława Karalusa.

Głosowanie (d) w sprawie rozpatrzenia wniosku radneg...)

9.e) w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców sołectwa Lnisno dotyczącego przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Lnisno.

Głosowanie (e) w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszk...)

10.f) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Głosowanie (f) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie n...)

11.h) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Godzianów obejmującego obszar sołectwa Lnisno.

Głosowanie (h) w sprawie przystąpienia do sporządzen...)

12.i)w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Głosowanie (i)w sprawie zmian w budżecie gminy na 20...)

13.j) w sprawie zmian do uchwały Nr XVII/107/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2020 – 2023;

Głosowanie (j) w sprawie zmian do uchwały Nr XVII/10...)

14.Sprawy różne.

15.Zakończenie obrad.