XXII Sesja Rady Gminy Godzianów

w dniu 2020-07-17, godz. 09:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Protokół z XXI Sesji Rady Gminy Godzianów z dnia 24 czerwca 2020 r.

4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Godzianów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Reg...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych do gminnego zasobu nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Godzianów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Skierniewickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2933 E Teresin – Lipce Reymontowskie - Godzianów - Zapady na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5103 E w miejscowości Godzianów ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 705, znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Godzianów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla przedsiębiorców wynajmujących i dzierżawiących nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Godzianów a mianowicie zasad udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr XVII/107/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2020 – 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchw...)

10.Sprawy różne.

11.Zakończenie obrad.