XXIII Sesja Rady Gminy Godzianów

w dniu 2020-09-29, godz. 13:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Godzianów z dnia 17 lipca 2020r.

4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Godzianów na lata 2020-2032.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian do uchwały Nr XIX/126/20 z dnia 10 marca 2020r. Do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr XVII/107/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2020-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchw...)

8.Sprawy różne.

9.Zakończenie obrad.