XXIV Sesja Rady Gminy Godzianów

w dniu 2020-10-29, godz. 11:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Godzianów z dnia 29 września 2020 r.

4.Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.

5.Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby wymienione w art. 24h ustawy o samorządzie gminnym.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr XVII/107/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2020-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchw...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Godzianów ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci służebności gruntowej oraz służebności przesyłu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

9.Sprawy różne.

10.Zakończenie obrad.