XXV Sesja Rady Gminy Godzianów

w dniu 2020-11-27, godz. 11:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Protokół z XXIV Sesji Rady Gminy Godzianów z dnia 29 października 2020 r.

4.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwo...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia sku...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Godzianów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2021".

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Pr...)

7.Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku wraz z informacją o kształtowaniu się WPF.

Głosowanie (Informacja o przebiegu wykonania budżetu...)

8.Sprawy różne.

9.Zakończenie obrad.